Lời Mừng Của Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận Kon Tum

Thánh lễ Phong Chức Phó Tế và Tạ Ơn vào lúc 05h30, ngày 03/12/2019 tại Nhà thờ Chánh tòa Kon Tum.

WGPKT(02/12/2019) KONTUM