Thiệp Chúc Giáng Sinh Và Năm Mới Của Đức Cha Aloisiô

Văn Phòng TGM xin kính gửi đến Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ và Gia Đình Giáo Phận Thiệp chúc Giáng Sinh và Năm Mới của Đức Cha Aloisiô.

VPTGM

Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

WGPKT(18/12/2019) KONTUM