Thư Thông Báo Của Linh Hoạt Viên Hiệp Hành Giáo Phận

     Giáo Phận Kon Tum

Ban LHV Giáo Hội Hiệp Hành

 

 

Kính thưa:           Quý Cha Chánh xứ.

 

       Chúng ta đang trong giai đoạn Hiệp Hành Thỉnh Ý tại các Giáo Xứ, và đã qua một nửa thời gian. Giai đoạn này sẽ kết thúc vào ngày 30-4-2022.

       Chúng con biết Quý Cha đang tích cực chuẩn bị cho Tuần Thánh, nhưng chúng con cũng xin phép Quý Cha lưu tâm tổ chức các buổi Hiệp Hành tại Giáo xứ.

       Chúng con mong muốn Quý Cha có mặt trong các buổi thỉnh ý này và lắng nghe mọi ý kiến của tất cả các thành phần Dân Chúa. Chỉ ghi nhận ý kiến, không tranh luận.

       Chúng con cũng xin phép được nhắc lại tiến trình của buổi thảo luận: Khai mạc buổi gặp gỡ thỉnh ý bằng Dấu Thánh Giá, Kinh Cầu xin Chúa Thánh Thần (đã gửi), đọc và lắng nghe một đoạn Lời Chúa phù hợp với chủ đề thỉnh ý. Cộng tác viên sẽ điều hành với sự tham gia tích cực của mỗi tham dự viên trong buổi thỉnh ý này. Thư ký ghi nhận tất cả các ý kiến, để cùng với các hội đoàn, xóm giáo… khác hình thành bản đúc kết của Giáo xứ.

       Sau mỗi buổi gặp gỡ thỉnh ý, tất cả các tham dự viên nên dành ít thời gian để cầu nguyện trước Thánh Thể.

       Chúng con chân thành kính chúc Quý Cha gặt hái nhiều Hoa Trái Tốt Lành trong suốt thời gian gặp gỡ thỉnh ý và Tuần Thánh sốt sắng, hân hoan Mừng Lễ Phục Sinh và cùng với Chúa Kitô Sống Lại lên đường loan báo Tin Mừng Cứu Độ cho mọi người.

 

Kon Tum, ngày 04 tháng 4 năm 2022
Ban LHV Giáo Phận

(đã ấn ký)

Linh mục. Giuse Đỗ Hiệu
Tổng Đại Diện

WGPKT(05/04/2022) KONTUM