Đức Kitô Và “Thập Đạo Nhân Bản”

Đức Kitô Và “Thập Đạo Nhân Bản”

  ĐỨC KITÔ VÀ “THẬP ĐẠO NHÂN BẢN” (Đời sống thánh hiến và việc đào tạo lối sống nhân bản) Dẫn nhập: Hãy làm người trước đã Trong sách “Tam Tự Kinh”[1] của người xưa có dạy rằng “Nhân chi sơ tính bổn…

Xem Thêm
Tâm Sự Nhân Lễ Dầu…

Tâm Sự Nhân Lễ Dầu…

1. Cứ hễ đến thứ năm Tuần Thánh , có nơi sớm hơn một vài ngày, thì trên cả thế giới, giáo phận nào cũng tổ chức lễ Dầu. Giáo hội công giáo có hơn 2.200 giáo phận, hơn 400…

Xem Thêm
Bài Giảng Lễ Dầu 2023

Bài Giảng Lễ Dầu 2023

Trọng kính Đức Giám Mục Địa phận, kính thưa Đức Cha Phê-rô, Kính thưa cha Tổng đại diện và quý cha đồng tế, Quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ và toàn thế cộng đồng Dân Chúa. Hôm nay…

Xem Thêm