Chân Dung Linh Mục

Chân Dung Linh Mục

CHÂN DUNG LINH MỤC Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa Có thể nói một trong các thành phần của Giáo hội được khen chê nhiều nhất đó là linh mục. Các tiếng khen chê ấy lại nhiều hơn khi Giáo hội…

Xem Thêm
Hãy Trân Trọng Bài Giảng

Hãy Trân Trọng Bài Giảng

Lm. Gioan Baotixita Huỳnh Hữu Khoái Tôi quá thích chủ đề “Người Mục Tử Phải Có Hồn Tông Đồ” trong thánh lễ thuyên chuyển linh mục 04-08-2023. Giáo huấn Đức Tổng Giám Mục Sàigòn Giuse Nguyễn Năng gởi cho linh mục quá…

Xem Thêm