Thánh Lễ Tạ Ơn Ngân Khánh Tu Dòng Của Sr.Thérèse Nguyễn Thị Loan, SPC

…25 năm ấy biết bao là tình

…25 năm ấy đong đầy Ân sủng Chúa.

Vào lúc 6g sáng ngày 17/08/2019, Cộng đoàn Têrêxa Kon Tum vui mừng tạ ơn Thiên Chúa  vì hồng ân 25 năm Tu dòng của Sr. Thérèse Nguyễn Thị Loan. Tạ ơn Chúa vì sự hiện diện của Cha Quản Miền Kontum Giuse Đỗ Hiệu và Quý Linh mục đồng tế trong thánh lễ cùng với gia đình, ân thân nhân và bạn bè thân hữu, tại Nhà Nguyện của Cộng đoàn 06 Trần Phú, Tp. Kon Tum.

Cùng với Sr. Thérèse Loan, Cộng đoàn cảm tạ ơn Chúa đã ghi đậm dấu ấn tình yêu và ơn trung thành trong suốt 25 năm đời dâng hiến trong Hội Dòng Chị Em Thánh Phaolô thành Chartres. Tạ ơn Chúa vì cơ hội làm mới lại tình yêu để người chị em mạnh mẽ vui bước trên đoạn đường sắp tới, vì có Chúa làm gia nghiệp duy nhất của đời mình.

Những niềm vui nỗi buồn đời dâng hiến trải dài trong 25 năm qua, được tiến dâng tất cả trong Thánh Lễ tạ ơn với niềm hạnh phúc và xác tín:

“Phần tuyệt hảo may mắn đã về con

Gia nghiệp ấy làm cho con thỏa mãn.

Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,

Được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ”.

                                                          (Tv 16,6.8)

Được biết Sr. Thérèse Nguyễn Thị Loan mừng 25 năm khấn dòng, trong đó có 11 năm phục vụ tại Cộng đoàn Têrêxa Kontum, phụ trách Nhà Nội Trú với hơn 100 em dân tộc nữ đến từ khắp nơi trong miền Kontum.

Chúng ta hiệp ý cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã thương chọn gọi và thánh hiến người chị em chúng ta suốt 25 năm qua. Xin Chúa tiếp tục thương gìn giữ, hướng dẫn, nâng đỡ và cùng đồng hành để Chị luôn trung thành với ơn gọi và sứ mạng của mình. 

MỘT VÀI HÌNH ẢNH

MINH SƠN

18/08/2019

WGPKT(19/08/2019) KONTUM