Cáo Phó: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nguyệt

Văn Phòng TGM kính báo: 

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 CÁO PHÓ

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Nữ tu Têrêxa Trần Thị Hồng

(Thuộc Dòng Thánh Phaolô thành Chartres,

đang phục vụ tại Cộng đoàn Phaolô Võ Lâm)

Trân trọng báo tin:

Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ NGUYỆT

Sinh năm 1943, tại Hà Tĩnh

Địa chỉ: Thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Thuộc Giáo họ Kim Đôi, Giáo xứ Cửa Sót, Giáo phận Hà Tĩnh

Đã được Chúa gọi về lúc 10h00 Thứ Năm, ngày 02. 02. 2023

Hưởng thọ 80 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 13h30 Thứ Bảy, ngày 04. 02. 2023

tại Nhà thờ Giáo họ Kim Đôi, Giáo xứ Cửa Sót

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn BÀ CỐ MARIA mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

Văn Phòng TGM Kon Tum

WGPKT(03/02/2023) KONTUM