Chúa Nhật XIX Thường Niên – Năm C

Tỉnh Thức Chu Toàn Bổn Phận

(Kn 18,6-9; Dt 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48)

  1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 19 thường niên. Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta tin tưởng, tỉnh thức, sẵn sàng chờ đợi Chúa đến vào bất cứ lúc nào mà chúng ta không ngờ đến, để cứu thoát chúng ta.

Ðời sống mỗi người là một cuộc hành trình về Quê Trời. Mỗi người phải là một đầy tớ trung thành chu toàn bổn phận Chúa giao hằng ngày, cần tin tưởng tỉnh thức lắng nghe và thi hành Lời Chúa dạy, để khi giờ Chúa đến, Ngài rước chúng ta về Quê Hương thật trên trời.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn tỉnh thức và chu toàn bổn phận Chúa giao mỗi ngày, để luôn trong tư thế sẵn sàng đón Chúa đến với mỗi người trong chúng ta.

  • BÀI ĐỌC I: (Kn 18,6-9)

Sách Khôn Ngoan nhắc lại việc Chúa giải phóng dân Người khỏi nô lệ Ai Cập như lời Chúa hứa. Toàn dân hân hoan ca tụng Thiên Chúa. Cũng vậy, phép Rửa tội giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi và mang lại cho chúng ta phần gia nghiệp Quê Trời.

  • BÀI ĐỌC II: (Dt 11,1-2.8-19)

Thánh Phaolô nhắc lại gương đức tin của các ông Ápraham, Isaac, Giacóp và bà Sara. Nhờ tin vào Lời Chúa, các ông bà đã được Chúa thưởng cho phần gia nghiệp lớn lao như đã hứa.

2. Lời Nguyện Tín Hữu

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu kêu gọi mọi người tỉnh thức, sẵn sàng chuẩn bị chờ đón Chúa trở lại. Chúng ta quyết tâm tỉnh thức chờ đợi Chúa và thành khẩn kêu xin :

  1. Hội thánh không ngừng kêu gọi con cái mình tỉnh thức và cầu nguyện./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử / biết tìm mọi phương thế thích hợp / để giúp các tín hữu luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng.
  2. Nhiều người sống như không có ngày chết và ngày tận thế./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người nhớ lời Chúa cảnh giác hôm nay/ là cái chết không buông tha bất cứ một ai / và xảy đến hết sức bất ngờ,/ để họ lo chu toàn bổn phận đời sống đức tin hằng ngày.
  3. “Các con hãy sẵn sàng luôn / vì vào giờ phút các con không ngờ thì Con Người sẽ đến”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết sống từng phút giây như là giờ sau hết của đời mình,/ biết hết lòng phục vụ Chúa nơi những người đói nghèo / để được Chúa đón nhận sau này trên Thiên quốc.
  4. “Kho tàng các con để đâu thì lòng trí các con để đó”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết xây dựng kho tàng trên trời,/ để lòng trí luôn hướng về đó / bằng đời sống nhiệt thành phụng sự Chúa / và phục vụ mọi người anh em chung quanh chúng ta.
  • Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

Chúa thương nhắc chúng con tỉnh thức sẵn sàng chờ đợi Chúa, để Chúa đến rước chúng con về trời hưởng phúc với Chúa. Xin cho chúng con nhiệt thành làm theo Lời Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.