Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm C

Ai Là Anh Em Tôi

(Ðnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37)

1.DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 15 thường niên. Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ “Ðạo Chúa là đạo tình yêu”. Thiên Chúa thương chúng ta như người cha thương lo cho con cái. Chúng ta cũng phải yêu mến Người với tình con thảo, và thương mến anh em như chính mình. Ðiều đó Chúa Giêsu đã dạy chúng ta thực hiện và đã làm gương cho chúng ta khi Người chịu chết trên thập giá.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh lễ. Xin cho chúng ta hết lòng kính thờ Chúa và yêu thương mọi người anh em chung quanh, nhứt là những người nghèo khổ bất hạnh.

  • BÀI ĐỌC I:  (Đnl 30,10-14)

Ông Môisê khuyến khích thực thi những lệnh truyền của Thiên Chúa, vì giới răn Chúa không phải là những gì xa lạ, vượt quá sức con người, nhưng được ghi khắc trong lòng mọi người, để họ tuân giữ dễ dàng.

  • BÀI ĐỌC II: (Cl 1,15-20)

Đề cao vai trò tối thượng của Chúa Giêsu, thánh Phaolô cho rằng mọi vật đều được tạo thành nhờ Ðức Kitô. Người là đầu Hội Thánh và là trưởng tử mọi loài. Nhờ máu Người đổ ra mà muôn vật được giao hòa với Thiên Chúa.

2. Lời Nguyện Tín Hữu

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa dạy mọi người thương yêu giúp đỡ nhau. Chúng ta quyết tâm làm theo Lời Chúa và tha thiết cầu nguyện:
  1. “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy thương yêu các con”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh tận tình thương yêu nhau,/ luôn hy sinh giúp đỡ hồn xác mọi người hằng ngày / và tôn trọng nhân phẩm của những người bé mọn nhất.
  2. Nhiều người hiện đang buồn sầu lo sợ vì chiến tranh,/ khủng bố / nạn kỳ thị,/ hận thù,/ bạo lực./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thay lòng đổi dạ mọi người,/ cho đức bác ái Chúa Kitô tác động suy nghĩ / lời nói và việc làm của họ / để họ biết thương yêu đồng loại của mình.
  3. Con người thường sống ích kỷ,/ chỉ lo cho chính mình mà không quan tâm giúp đỡ kẻ khác./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu biết sống quảng đại / sẵn sàng chia cơm sẻ bánh cho những người nghèo khổ bất hạnh / và sẵn sàng trợ giúp những ai đang lâm cảnh gian truân khốn khó.
  4. “Các con hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ làm khổ các con”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết mở lòng dẹp bỏ oán thù,/ luôn yêu thương,/ tha thứ cho những ai thù ghét mình,/ để trở nên giống Cha trên trời là Đấng giàu Thương Xót.   
  • Chủ tế: Lạy Chúa,

Đức tin đòi buộc chúng con phải sống đức ái. Vậy xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con có thể sống trọn vẹn niềm tin của mình.   Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

GPKONTUM(13/07/2019) KONTUM