Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm C

Vui Vì Tìm Thấy

Xh 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32

 1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 24 thường niên, là mùa chúng ta kính nhớ toàn thể cuộc sống 33 năm của Chúa Giêsu ở thế gian.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ: Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót và luôn tha thứ. Người thương yêu và chờ đợi kẻ tội lỗi ăn năn, để Người vui mừng và tha thứ. Ba dụ ngôn “con chiên lạc, đồng bạc mất và người con hoang đàng” trong Tin Mừng hôm nay nói lên điều đó.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết chạy đến Chúa mỗi khi lầm lỗi, để được lãnh nhận tình thương và ơn tha thứ của Chúa.

 • BÀI ĐỌC I:  (Xh 32,7-11.13-14)

Thiên Chúa đã ký kết Giao ước với Dân Do Thái, nhưng họ đã vi phạm Giao ước và đúc bò vàng để thờ, nên Chúa định trừng phạt họ. Nhưng nhờ ông Môisen cầu khẩn, Chúa đã nguôi giận tha thứ.

 • BÀI ĐỌC II: (1 Tm 1,12-17)

Thánh Phaolô cảm tạ Thiên Chúa, vì lòng nhân từ thương xót của Ngài. Ngài đã thương tha tội cho ông vì ông đã bắt bớ những người theo đạo Chúa, và còn chọn ông làm tông đồ giảng đạo cho lương dân.

2. Lời Nguyện Tín Hữu

 • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót và luôn tha thứ. Tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa, chúng ta tha thiết cầu nguyện:

 1. Hội thánh là hiện thân Thiên Chúa ở trần gian,/ là dấu chỉ tình thương của Chúa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh thần / tuôn đổ đầy tràn tình yêu của Người vào tâm hồn mọi thành phần Hội Thánh / để ai nấy đều trở nên sứ giả đem tình thương của Chúa đến cho hết thảy mọi người.
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
 2. Hiện nay / có biết bao thanh thiếu niên bỏ nhà đi bụi đời vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau / nhất là do thiếu tình thương / thiếu sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ / hoặc cha mẹ bất hoà hay ly dị./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình luôn là tổ ấm tình thương / là nơi nương tựa cho mọi thành viên của mình.
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
 3. Chúa vui mừng khi thấy kẻ tội lỗi ăn năn và luôn tha thứ cho họ/. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu/ mỗi khi lỡ lầm phạm tội,/ biết nhận ra tội lỗi của mình/ biết quay đầu lại chạy đến Chúa / và ăn năn sám hối / để được Chúa vui mừng thứ tha.
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
 4. Khi được Chúa thương tha tội,/ thánh Phaolô đã nhiệt thành đem Chúa đến cho lương dân./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết luôn noi gương Thánh Phaolô,/ luôn yêu thương tất cả mọi người / nhất là người lầm lạc tội lỗi,/ không kỳ thị thiên tư / không phân biệt đối xử với bất cứ ai / nhưng thương giúp đưa họ trở về với Chúa.
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
 • Chủ tế:    Lạy Chúa,

Chúa sẵn lòng tha thứ cho kẻ tội lỗi thật lòng ăn năn. Xin cho chúng con biết tìm về Chúa mỗi khi lầm lỗi, để được Chúa thương tha cho chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.