Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm C

Hãy Tạ Ơn Và Ca Tụng Thiên Chúa

(2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19)

 1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 28 thường niên. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta biết cám ơn Chúa, vì mọi ơn lành hồn xác Người thương ban cho chúng ta trong suốt cuộc đời. Việc cám ơn Chúa là bổn phận của mọi người, vì mỗi người là tạo vật của Chúa, sống chết nhờ Chúa, nhưng nhiều người trong chúng ta đã vô ơn bạc nghĩa đối với Chúa.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết cám ơn và tôn vinh Chúa hằng ngày, vì mọi ơn lành người thương ban cho chúng ta.

 • BÀI ĐỌC I: (2 V 5,14-17)

Ông Naaman là quan tướng xứ Syria được chữa khỏi bệnh cùi, nhờ nghe lời ngôn sứ Êlisê. Ông cám ơn ngôn sứ và tuyên dương quyền phép của Thiên Chúa. Ðó là bài học cho chúng ta : là phải biết cám ơn Chúa vì những ân huệ Chúa ban cho chúng ta.

 • BÀI ĐỌC II: (2 Tm 2,8-13)

Mặc dù đang chịu cảnh khổ sở vì bị giam trong tù, nhưng Phaolô vẫn ca tụng Thiên Chúa và quyết cùng chết với Chúa Giêsu để được cùng sống với Ngài và được vinh quang với Ngài.

2. Lời Nguyện Tín Hữu

 • Chủ tế:

Anh chị em thân mến,

Cám ơn Chúa là bổn phận của mọi người, nhứt là các Kitô hữu. Chúng ta quyết tâm cảm tạ Chúa hằng ngày và khẩn khoản cầu xin :

 1. Hội Thánh là hiện thân Chúa Giêsu ở trần gian./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh biết noi gương Chúa,/ không ngừng quan tâm chăm sóc những người bất hạnh trong xã hội / thương yêu giúp đỡ người nghèo khổ bệnh tật hồn xác,/ để được Chúa chúc lành cho công việc cao quý này.
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
 2. Sống ở đời ai cũng muốn bình an mạnh khỏe./ Nhưng bệnh tật luôn làm cho con người khốn khổ bất hạnh./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương phù trợ ủi an người ốm đau bệnh tật / và xin cho có nhiều người hảo tâm giúp đỡ thực hiện ước mơ tha thiết của con người / là được sống khoẻ mạnh và hạnh phúc.
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
 3. Có thứ bệnh cùi khốn khổ hơn hết là tội lỗi./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết lo chữa bệnh cùi thiêng liêng nầy,/ bằng cách xa lánh tội hằng ngày / quyết tâm sám hối / và lãnh bí tích hòa giải mỗi khi lầm lỗi.
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
 4. “Một người trong bọn họ thấy mình được khỏi bệnh thì trở lại lớn tiếng tạ ơn và tôn vinh Chúa”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết tôn vinh và tạ ơn Chúa,/ khi được Chúa ban ân huệ / và chữa lành mọi bệnh tật hồn xác chúng ta.
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
 • Chủ tế: Lạy Chúa,

Chúa thương ban ơn cho chúng con hằng ngày. Xin cho chúng con biết cảm tạ và đền đáp ơn Chúa, bằng đời sống kính mến Chúa và yêu người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.