Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm A – (CN 17.09.2023)

DẪN LỄ

Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm A

 (Hc 27,33-28,9; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 24 thường niên, là mùa chúng ta kính nhớ trọn cuộc sống 33 năm của Chúa Giêsu ở trần gian.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta tha thứ lỗi lầm cho anh chị em chúng ta, để được Chúa thương tha tội chúng ta.

Chúng ta sống chung với nhau, không sao tránh khỏi va chạm buồn phiền nhau, vì tất cả chúng ta là những con người bất toàn. Chúng ta có tha thứ cho nhau, thì Cha trên trời mới tha tội chúng ta.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết thương yêu tha thứ nhau.

2. BÀI ĐỌC I: (Hc 27,33-28,9)

Ðoạn sách Ðức Huấn Ca nêu lên nhiều lý do, kêu gọi chúng ta tha thứ lỗi lầm cho nhau, nhất là chúng ta có tha thứ cho nhau thì Chúa mới thương tha tội chúng ta.

3. BÀI ĐỌC II: (Rm 14,7-9)

Chúng ta không sống cho mình mà sống cho Chúa, vì tất cả chúng ta đều thuộc về Chúa. Do đó, chúng ta không có lý do gì chấp nhất mà không tha thứ cho nhau.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm A

Chủ tế:

Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót và luôn tha thứ. Tin tưởng vào lòng khoan dung của Chúa, chúng ta tha thiết cầu nguyện:

1. Hội thánh là hiện thân Thiên Chúa ở trần gian./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh biết noi gương Chúa là Đấng giàu lòng thương xót,/ luôn sẵn lòng thương yêu tha thứ cho mọi người,/ nhất là người biết hối lỗi ăn năn và thành tâm quay về với Chúa.

 2. Con người càng văn minh càng thù hận oán ghét nhau./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho họ được thấm nhuần tinh thần yêu thương tha thứ của Chúa,/ luôn sống nhân ái quảng đại với nhau,/ để được Chúa thứ tha chính lỗi lầm của họ.

 3“Nếu các con không tha lỗi cho nhau, thì Cha trên trời chẳng tha tội các con”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu vâng nghe theo Chúa dạy trong kinh Lạy Cha,/ luôn yêu thương tha thứ lỗi lầm cho nhau / để đẹp lòng Chúa và được Chúa yêu thương chúc phúc.

 3.Luôn tha lỗi cho nhau là việc rất khó./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương giúp mỗi người trong giáo xứ chúng ta,/ đặc biệt là Giới trẻ sẵn sàng tha thứ cho nhau khi mắc lỗi nhau / và biết tha thứ cho người khác / khi họ xúc phạm mình.

 Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu,

Chúa dạy chúng con tha thứ lỗi lầm cho nhau, để Chúa thương tha tội chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn làm theo Lời Chúa dạy. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. 

WGPKT(15/09/2023) KONTUM