Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (17.10.2021 – Chúa Nhật XXIX Thường Niên –Năm B)

 Chúa Nhật 29 Thường Niên B

(Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 29 thường niên. Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta các điều kiện để theo Chúa. Muốn theo làm môn đệ Chúa, phải hy sinh phục vụ như Người, vì “Người không đến để được hầu hạ, nhưng là để hầu hạ và hiến mạng sống cứu chuộc muôn người” (Mc 10,45).

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta xứng đáng làm môn đệ Chúa, bằng đời sống hy sinh phục vụ.

  • BÀI ĐỌC I: (Is 53,10-11)

Chúa Giêsu là tôi trung của Thiên Chúa, Người Tôi Tớ Giavê bị nghiền nát vì đau khổ, đã hiến thân chịu chết chuộc tội mọi người, và làm cho muôn người được nên công chính.

  • BÀI ĐỌC II: (Dt 4,14-16)

Thánh Phaolô xác nhận Chúa Giêsu là vị Thượng Tế tối cao từ trời xuống. Người đã chịu trăm ngàn thử thách để thông cảm nỗi yếu hèn của chúng ta, và giúp chúng ta lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

“Chúa Giêsu đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện:

  1. Hội Thánh tiếp nối sứ mệnh của Chúa Giêsu hy sinh phục vụ mọi người. Xin cho các vị lãnh đạo trong  Hội Thánh Chúa luôn biết  tận tâm tận lực hy sinh vì đoàn chiên, theo gương Thầy Chí Thánh. Đặc biệt luôn lưu tâm đến những con chiên lạc và tìm mọi phương thế để đưa họ về cùng Chúa.
  2. “Chén đắng Thầy uống, các con cũng sẽ uống”. Xin cho các Kitô hữu sẵn sàng chịu gian lao đau khổ với Chúa, để hiệp công cứu rỗi với Người qua việc chấp nhận thiệt thòi và vui vẻ dấn bước theo tiếng gọi từ Thập Giá Chúa.
  3. 3. “Ai muốn làm lớn giữa chúng con thì phải làm người phục vụ các con”. Xin cho những nhà thừa sai đang hoạt động trong các vùng truyền giáo với nhiều khó khăn thử thách, luôn được Tình Yêu Chúa nâng đỡ, để họ đủ sức dấn bước hy sinh cả cuộc đời vì lý tưởng cao vời.
  4. “Mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và Gioan”. Xin cho giáo hữu cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết từ bỏ thói ghen tương và sống hòa thuận bác ái với nhau. Nhờ đó những người lương dân sẽ được nhận thấy ánh sáng Chúa qua đời sống chứng tá của mỗi người chúng ta.
  • Chủ tế: Lạy Đức Giêsu,

Chúa đã hy sinh phục vụ và phục vụ đến chết để cứu rỗi chúng con. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin cho chúng con biết sống theo gương Chúa luôn. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(17/10/2021) KONTUM