Dẫn Lễ Và Lời Nguyện – Các Đẳng Linh Hồn

LỄ CÁC ÐẲNG LINH HỒN

 (G 19,1.23-27a ; Rm 5,5-11 ; Ga 6,37-40)

 1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm qua chúng ta đã nhìn lên Các Thánh Nam Nữ đang hưởng phước trên Thiên Ðàng. Hôm nay chúng ta nhìn lại các linh hồn đang phải đền tội khốn khổ trong luyện ngục, và hiệp cùng Hội Thánh cầu xin Chúa thương tha hết hình phạt cho các linh hồn. Ðó là chúng ta sống mầu nhiệm thông công trong Chúa Kitô.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin Chúa thương tha lỗi lầm thiếu sót cho linh hồn ông bà cha mẹ, anh chị em chúng ta, và linh hồn các ân nhân cũng như những linh hồn mồ côi.

 • BÀI ĐỌC I: (G 19,1.23-27a)

Ông Gióp nói rằng ông luôn tin tưởng vào Chúa. Khi còn sống, ông được Chúa bênh vực, và khi đã chết, ông tin sẽ được nhìn ngắm dung nhan vinh hiển của Ngài.

 • BÀI ĐỌC II: (Rm 5,5-11)

Thánh Phaolô xác quyết với tín hữu Rôma là: Đức Kitô đã chết để cứu chuộc nhân loại tội lỗi; nhờ máu Người, dù tội lỗi hay công chính, chúng ta được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa và được hòa giải với Ngài.

2. Lời Nguyện Tín Hữu

 • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

“Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta sẽ không chết bao giờ”. Tin tưởng vào Lời Chúa hứa, chúng ta khẩn khoản nài xin :

 1. Hội Thánh có sứ mạng làm chứng Chúa Kitô sống lại / là niềm hy vọng sống lại của loài người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh biết chết đi trong tội lỗi / để được sống lại trong Đức Kitô./ Và xin cho tất cả những tu sĩ nam nữ trong Hội Thánh đã qua đời / được Chúa khoan dung đón nhận vào dự tiệc thánh muôn đời trên thiên quốc.
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
 2. Nhờ công nghiệp Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương tha thứ lỗi lầm cho ông bà cha mẹ,/ thân nhân,/ ân nhân chúng ta,/ để các ngài được mau về hưởng phước với Chúa trên quê trời vinh phúc.
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
 3. Chúa Giêsu là Ðấng cứu độ duy nhất của loài người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu khi còn sống hết lòng tin kính Chúa,/ dù gặp khó khăn thử thách,/ vẫn luôn bền đỗ một lòng mến Chúa yêu người,/ để mai sau được sống lại hưởng phước muôn đời.
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
 4. “Tất cả những ai tin vào Người Con thì được sống muôn đời”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta,/ trong năm tình yêu, hôn nhân và gia đình,/ luôn nhắc nhỡ gia đình mình,/ trung thành tin theo Chúa đến cùng,/ siêng năng làm việc lành phước đức ở đời này dâng lên Chúa / để nhờ đó các linh hồn đã qua đời / mau về hưởng phúc thiên đàng.    
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
 • Chủ tế:   Lạy Chúa  Giêsu, Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót và tha thứ. Xin thương tha lỗi lầm cho các linh hồn ở luyện ngục, nhất là linh hồn ông bà cha mẹ, thân nhân ân nhân của chúng con và các linh hồn mồ côi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.