Dẫn Lễ Và Lời Nguyện – Chúa Nhật VII Phục Sinh – Chúa Thăng Thiên – Năm A

Hãy Đi Và Làm Phép Rửa

 (Cv 1, 1-11; Ep 1, 17-23; Mt 28, 16-20)

1.DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay chúng ta hiệp với Giáo hân hoan mừng Chúa Giêsu lên trời, sau khi đã hoàn thành sứ mạng Chúa Cha giao phó… Và Người trao sứ mạng loan báo Tin Mừng lại cho các tông đồ và chúng ta, với sự hỗ trợ của Người và Chúa Thánh Thần.

Chúng ta hân hoan dâng Thánh Lễ, mừng Chúa chúng ta khải hoàn về trời ngự bên hữu Thiên Chúa. Xin Chúa ban ơn giúp sức chúng ta chu toàn sứ mạng đem Tin Mừng cứu rỗi đến cho mọi người, để cũng được về trời hưởng phúc với Người.

  • BÀI ĐỌC I:  (Cv 1,1-11)

Sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện ra dạy dỗ các tông đồ Ngài đã tuyển chọn trong 40 ngày. Người hứa ban Chúa Thánh Thần cho các ông và sai các ông đi giảng đạo, rồi Người lên trời.

  • BÀI ĐỌC II: (Êp 1,17-23)

Thánh Phaolô xin Chúa ban thần trí khôn ngoan cho các tín hữu, để họ nhận biết nguồn hy vọng đích thực là Ðức Giêsu, Ðấng đã sống lại từ cõi chết đang ngự bên hữu Chúa Cha và là Đấng làm đầu Hội Thánh.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Hôm nay Chúa Giêsu khải hoàn lên trời, nhận lại vinh quang của Người nơi Chúa Cha. Chúng ta hoan hỷ tôn vinh Chúa, sống trọn vẹn vai trò chứng nhân cho Đức Kitô Phục sinh, và cùng dâng lời cầu xin:

  1. Trước khi lên trời ngự bên hữu Chúa Cha,/ Ðức Giêsu đã trao sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho Hội Thánh./ Xin cho mọi thành phần Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng Chúa phú giao / để các ngài làm chứng cho Chúa đến tận cùng trái đất,/ hầu trở nên những chứng nhân can trường cho Thiên Chúa là tình yêu.
  2. Nếu không có Chúa,/ chúng ta không làm gì được,/ nhất là không giảng đạo được kết quả./ Xin Chúa luôn ở với chúng ta,/ ban Thánh Thần hỗ trợ chúng ta như Người đã hứa,/ để các mục tử và tín hữu can đảm xả thân cho công cuộc rao giảng Tin Mừng cứu độ.
  3. “Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà truyền giáo luôn giữ được lửa nhiệt thành và lòng mến, để trên từng bước đường loan báo Tin Mừng các ngài hăng say đem niềm vui và tình yêu của Chúa đến cho muôn người.
  4. Có thể loan báo Tin Mừng bằng nhiều cách./ Xin cho tất cả gia đình cộng đoàn giáo xứ chúng ta,/ biết dùng lời cầu nguyện,/ việc bác ái / và gương sáng mà tham gia tích cực vào công cuộc rao giảng Tin Mừng / để đem Chúa đến cho mọi người.
  • Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

Chúng con có bổn phận loan báo tin mừng cứu rỗi của Chúa. Xin Chúa và Chúa Thánh Thần luôn hỗ trợ chúng con hoàn thành bổn phận. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.