Dẫn Lễ Và Lời Nguyện – Chúa Nhật XXXIV Thường Niên –Năm C – Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

Khai Trương Triều Đại Mới

Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

 1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ. Hội Thánh mừng lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ.

Chúa Cha đã trao vương quyền cho Chúa Giêsu khi đặt người làm Trưởng Tử mọi loài. Và Ðức Giêsu đã đạt tới địa vị cao cả đó khi Người chịu chết treo trên khổ giá như Tin Mừng hôm nay thuật lại.

Vương quyền của Chúa Giêsu chỉ thực sự hữu hiệu và hữu ích cho chúng ta, khi chúng ta thần phục Người.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin Chúa Giêsu làm Vua ngự trị tâm hồn chúng ta và mọi người.

 • BÀI ĐỌC I: (2 Sm 5,1-3)

Dân Do Thái đã xức dầu tấn phong Ðavít làm vua lãnh đạo họ, đúng như lời Thiên Chúa nói với Đavít : “Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel, dân của Ta”. Vua Ðavít là hình ảnh Chúa Giêsu là Vua chúng ta, hướng dẫn chúng ta về Vương Quốc Nước Trời.

 • BÀI ĐỌC II: (Cl 1,12-20)

Thánh Phaolô minh chứng: Chúa Giêsu là Trưởng Tử mọi loài thọ sinh, là hình ảnh của Thiên Chúa; và chính Ðức Giêsu đã xác nhận vương quyền của Người trên thập giá; khi Người chịu chết để giao hòa loài người với Thiên Chúa. Chính Người là Vua tối cao trên toàn thể vũ trụ.

2. Lời Nguyện Tín Hữu

 • Chủ tế:     Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ đã thiết lập vương quốc tình yêu của Người trên thánh giá. Chúng ta hết lòng suy tôn Chúa và khẩn khoản cầu xin :

 1. Hội Thánh được Vua Giêsu thiết lập,/ để đem tình thương cứu rỗi đến cho nhân loại./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử trong Hội Thánh luôn nhớ đến những người nghèo khổ bất hạnh / và tìm mọi cách giúp họ sống xứng đáng nhân phẩm của mình.
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
 2. Chúa Giêsu Kitô là vị Vua đem lại hoà bình thật sự cho nhân loại./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa tiêu diệt mầm mống chiến tranh / hận thù,/ bạo lực / và đem lại cho nhân loại hạnh phúc chân thật,/ để hết thảy mọi người được sống trong hòa bình,/ được an cư lạc nghiệp vững bền.
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
 3. Hiện nay, có nhiều người mắc phải bệnh hiễm nghèo HIV./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn trợ giúp cho những người phục vụ người bị lây nhiễm HIV,/ cho họ có thêm động lực và tinh thần tận tụy hy sinh phục vụ,/ để họ trở nên những sứ giả của tình thương / đang xả thân vì đồng loại của mình.
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
 4. “Ngay hôm nay, anh sẽ được ở trên Thiên Ðàng với tôi”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết thống hối mỗi khi lầm lạc tội lỗi như người trộm lành,/ biết tin tưởng và phó thác cuộc đời cho Vua Giêsu nhân ái,/ để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi.
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
 • Chủ tế:      Lạy Chúa Giêsu,

Vua chúng con, Chúa đã hy sinh chết trên thánh giá cứu rỗi chúng con. Xin cho chúng con biết hy sinh giúp anh chị em, và tôn thờ Chúa là Vua trên hết các vua. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.