Dẫn Lễ Và Lời Nguyện – CN 7 TN–Năm A

Con Đường Mới Cho Nhân Loại

(Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-21; Mt 5,38-48)

 1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

 

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 7 thường niên. Chúa nhật trước, Chúa Giêsu đã kiện toàn bốn giới răn trong Cựu Ước. Hôm nay Người bổ sung thêm hai giới răn khác là không chống lại kẻ ác và thương yêu kẻ thù.

Ở đời không có gì quý bằng tình yêu. Hạnh phúc chính là yêu và được yêu; và tình yêu cao cả nhất là yêu thương như Chúa thương yêu.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta hiểu biết và thực thi yêu thương như ý Chúa muốn.

 • BÀI ĐỌC I: (Lv 19,1-2.17-18)

Ông Môisen kêu gọi dân Chúa sống thánh thiện như Thiên Chúa là Ðấng Thánh. Muốn nên thánh phải yêu thương như Thiên Chúa thương yêu, không được thù ghét báo oán ai.

 • BÀI ĐỌC II: (1Cr 3,16-23)

Thấy cộng đoàn Corintô tự hào mình khôn ngoan rồi chia rẽ nhau, thánh Phaolô nói cho họ biết : tất cả mọi người là Ðền Thờ Thiên Chúa. Phải thương yêu hiệp nhất với nhau, không nên chia rẽ, thù oán nhau.

2. Lời Nguyện Tín Hữu

 • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu dạy chúng ta bắt chước Cha trên trời là Ðấng nhân từ, chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin:

 

 1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng đem tình thương của Chúa đến cho mọi người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Vị Mục Tử trong Hội Thánh nhiệt tâm chu toàn sứ mạng,/ rao giảng tình thương và lòng thương xót của Chúa,/ và chứng minh bằng gương sáng đời sống hy sinh bác ái hằng ngày.
  • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 1. “Luật xưa dạy:/ Mắt đền mắt./ Còn Thầy,/ Thầy bảo anh em:/ Ðừng chống cự kẻ ác”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người vâng nghe Lời Chúa,/ biết thương yêu tha thứ cho nhau,/ để nên giống Cha trên trời là Ðấng luôn tha thứ.
  • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 1. “Luật xưa dạy:/ hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù./ Còn Thầy,/ Thầy bảo:/ Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ghét anh em”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết vâng nghe Lời Chúa:/ thương yêu cầu nguyện cho hết mọi người,/ kể cả kẻ nghịch, người thù của chúng ta.
  • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 1. “Các ngươi phải sống thánh thiện,/ vì Thiên Chúa các ngươi là Ðấng Thánh”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta vâng nghe Lời Chúa,/ sống đạo đức, thánh thiện, trọn lành theo gương Cha chúng ta trên trời.
  • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 • Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đến kiện toàn lề luật. Xin thương giúp chúng con ngày càng giữ luật Chúa cách hoàn hảo hơn. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.