Hiệu Năng Lời Cầu Nguyện(28.7.2019 – Chúa Nhật 17 TN, Năm C)

Những bài đọc phụng vụ trong hai Chúa nhật 15 và 16 vừa qua, lần lượt cho chúng ta thấy gương mặt thân thiện của Thiên Chúa được mặc khải qua người Samari nhân hậu, dễ tiếp cận và hay cứu giúp kẻ bị gặp nạn: – qua việc Đức Giêsu đối thoại với Maria – qua bằng lòng để cho Mátta phục vụ Người – qua ba thần sứ xuất hiện như khách lạ tại nhà ông Ápraham và đã hưởng ứng lời mời hiếu khách của ông và ở lại đồng bàn với ông.

Hôm nay chúng ta thấy Thiên Chúa đứng về phía con người, lắng nghe ông Ápraham can thiệp xin cứu thành Xơđôm và thành Gômôra.  Ông Ápraham như chiến đấu với Thiên Chúa vì lợi ích của con người (Bài đọc 1. St 18, 20-32) và Thiên Chúa như đứng về phía người bất hạnh ban đêm xin bạn giúp đỡ vì có khách lạ đến nhà đột xuất mà không có gì để tiếp đãi (Bài Tin Mừng. Lc 11, 1-13).

Biết trước dự định của Thiên Chúa muốn đốt cháy hai thành phố tội lỗi Xơđôm và Gômôra, ông Ápraham đã lên tiếng can thiệp xin Thiên Chúa tha cho hai thành phố sa đọa đó.  Ông mặc cả với Thiên Chúa một cách rất nhân loại: “Giả như trong thành có năm mươi người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? …  Giết chết người lành một trật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, Ngài làm như vậy chắc không được đâu! (St 18, 24-25).  Thành phố Xơđôm và Gômôra là biểu tượng thế giới tội lỗi của mọi thời, nơi đây vang tiếng ca hát của người hưởng lạc và lời ca thán của người nghèo khổ bị áp bức bất công. 

Thành phố Xơđôm và Gômôra là tiêu biểu cho một thế giới ích kỷ, thượng tôn tiền bạc, quyền bính và hận thù ngự trị không biên giới, một thế giới làm cực lòng Thiên Chúa.  Lời mặc cả đầy lo lắng của Ápraham với Thiên Chúa hôm qua, xin tha chết cho Xơđôm và Gômôra thoát khỏi điêu tàn, mang tính hiện sinh cho thế giới hôm nay; tuy thời đại có khác thì những hình thức sa đọa vẫn như nhau.  Thành phố tội lỗi thì đâu đâu cũng giống nhau, đặc tính của nó là hố sâu cách biệt ngày càng rộng giữa người giàu và người nghèo, tội lỗi và sa đọa, bất công và bốc lột chất ngất. 

Chỉ cần mười người công chính để cứu thành phố khỏi thảm họa, việc ông Ápraham mặc cả với Tiên Chúa cho thấy con người liên đới với nhau trong tội lỗi và trong ân sủng.  Tội lỗi của một người ảnh hưởng trên tập thể cũng như sự công chính của người nầy liên đới với người khác.  Ông Ápraham đã mặc cả với Thiên Chúa, ông xuống giá tám mươi phần trăm, từ năm mươi người lành ông rút xuống còn mười người thôi, như giá phải trả để đổi lấy sự cứu thoát cho thành phố tội lỗi.  Thiên Chúa đã trả lời: “Vì mười người đó, Ta sẽ không phá hủy Xơđôm”.  Tiếc thay! Đã không đào đâu ra được mười người công chính!  Xơđôm và Gômôra bị thiêu rụi! Tội lỗi xúc phạm đến Thiên Chúa và sự công chính của Người được thiết lập bằng hủy diệt.

Ông Ápraham là tư tế, làm trung gian để chuyển cầu với Thiên Chúa, lời cầu xin của ông không đủ sức hậu thuẫn để cứu thoát Xơđôm và Gômôra.  Thế giới tội lỗi cần một Trung Gian Khác uy lực hơn, chúng ta cần có một vị tư tế thượng phẩm khác, một Trung Gian toàn năng khác có sức chuyển cầu và cứu thoát chúng ta đó là Đức Giêsu Kitô, đến nỗi mọi lời cầu xin của chúng ta đều được hậu thuẫn bằng: “Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen”.  Và mọi Kinh Nguyện Tạ Ơn trong thánh lễ đều kết thúc bằng: “Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời. Amen”. 

Khi ý thức điều nầy người môn đệ hiểu ra rằng muốn cầu nguyện phải quay về học hỏi với Thầy chí thánh, chính Đức Giêsu đã dạy chúng ta Kinh Lạy Cha.  Chính Người cầu nguyện với chúng ta.  Nhờ mầu nhiệm hiệp thông, chúng ta có thể cầu nguyện cho nhau, liên đới với nhau trong kinh nguyện theo mẫu kinh mà Đức Giêsu đã dạy.  Thiên Chúa đứng về phía những kẻ kiên quyết cầu xin Người như Ápraham, như người bạn bất hạnh trong đêm khuya đi xin bánh, nghĩa là Lời Chúa hôm nay muốn dạy chúng ta phải kiên trì trong cầu nguyện.  “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (x. Bài Tin Mừng Lc 11, 1-13).  Tuy nhiên phải xin những gì, phải tìm những gì phù hợp với thánh ý Thiên Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con Kinh Lạy Cha, chúng con có khi quá trân trọng lời kinh nầy đến cất kỹ vào kho trí nhớ mà quên đưa lên môi miệng để ca tụng tạ ơn, và xin thêm can đảm cho chúng con để sống sự tha thứ cho kẻ có nợ với  chúng con. Amen

Louis Nguyễn Quang Vinh
Linh mục Đức An Kontum