Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm C

Chúa Giêsu Dạy Cầu Nguyện

(St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13)

  1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 17 thường niên. Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta cầu nguyện cách nào để được Chúa nhậm lời.

Cầu nguyện là hơi thở, là sự sống của người Kitô hữu. Cầu nguyện là đến gặp gỡ Chúa, trò chuyện và giải bày những ưu tư lo lắng với Chúa. Cần cầu nguyện liên lĩ và phải cầu nguyện với lòng tin cậy mến, nhất là cầu xin những điều hợp ý Chúa và thực sự ích lợi cho hồn xác chúng ta qua kinh Lạy Cha.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn cầu nguyện như Chúa Giêsu dạy, để lời cầu xin của chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận.

  • BÀI ĐỌC I:  (St 18,20-32)

Dân thành Sôđôma phạm tội nặng nề. Chúa định giáng phạt họ, cho lửa từ trời xuống thiêu huỷ họ, nhưng ông Ápraham cầu xin Chúa tha thứ cho họ. Chúa sẵn sàng tha nếu thành đó có một ít người công chính.

  • BÀI ĐỌC II: (Cl 2,12-14)

Chúng ta chết vì đã phạm tội, nhưng nhờ phép rửa chúng ta được tha thứ mọi tội lỗi, được sống lại với Ðức Kitô, và cũng nhờ Người mà lời cầu xin của chúng ta được chấp nhận.

2. Lời Nguyện Tín Hữu

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Cầu nguyện là hơi thở, là sức sống, là linh hồn của đời sống Kitô hữu. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin Chúa giúp chúng ta biết cầu nguyện như Chúa đã dạy :

  1. Chúa Giêsu dạy chúng ta cách cầu nguyện qua kinh Lạy Cha./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử trong Hội Thánh / luôn ý thức và làm gương trong việc cầu nguyện,/ đồng thời dạy các tín hữu luôn cầu nguyện trong đời sống đức tin thường ngày,/ để được Chúa lắng nghe nhậm lời / và ban nhiều ơn phúc.
  2. Nhiều Kitô hữu ngày nay xem thường việc cầu nguyện,/ họ cho rằng không cần thiết, không ích lợi nữa,/ nhất là các bạn trẻ./  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi tín hữu hiểu rằng:/ cầu nguyện là cần thiết cho đời sống đức tin và đời sống tinh thần,/ như hơi thở cần cho thể xác,/ như dầu cần cho đèn vậy.
  3. Muốn cầu nguyện được Chúa nhận lời,/ cần cầu xin những điều hợp ý Chúa và ích lợi cho hồn xác,/ với lòng tin cậy mến bền vững khiêm tốn./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết mọi gia đình công giáo / biết cầu nguyện xin ơn theo thánh ý Chúa, / nhất là trung thành đọc kinh sáng tối mỗi ngày. 
  4. Chúa Giêsu dạy đọc Kinh Lạy Cha khi cầu nguyện./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / luôn đọc kinh nầy với lòng hiếu thảo mến yêu,/ vừa đọc vừa suy niệm / và sống theo tinh thần của lời kinh nguyện tuyệt vời này.
  • Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

Chúa dạy chúng con đọc kinh Lạy Cha khi cầu nguyện, và cầu nguyện với lòng tin cậy mến. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin cho chúng con luôn cầu nguyện như Chúa dạy. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

WGPKT(27/07/2019) KONTUM