11.10.2021 – Thứ Hai. Thánh Gioan 23, Giáo Hoàng

Thứ Hai tuần XXVIII Thường niên

BÀI ĐỌC I: Rm 1, 1-7

“Nhờ Đức Kitô, chúng tôi đã nhận ân sủng và chức vụ tông đồ, chúng tôi quy phục mọi dân tộc về đức tin”.

Khởi đầu bức thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Phaolô, tôi tớ Chúa Giêsu Kitô, đã được kêu gọi làm Tông đồ và đã được tuyển chọn để rao giảng tin mừng Thiên Chúa. Tin mừng ấy Thiên Chúa đã hứa trước bằng lời các tiên tri trong Kinh Thánh về Con của Người; Người đã sinh ra theo huyết nhục bởi dòng dõi Đavít, đã được tiền định là Con Thiên Chúa quyền năng theo Thánh Thần, đã sống lại từ cõi chết. Đó chính là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người, chúng tôi đã nhận ân sủng và chức vụ tông đồ, để nhân danh Người, chúng tôi quy phục mọi dân tộc về Đức Tin, trong đó có cả anh em là những người mà Chúa Giêsu Kitô đã kêu gọi. Tôi chúc tất cả mọi người trong thành Rôma, được Thiên Chúa yêu mến và kêu gọi nên thánh, được ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta, và của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Đáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người.

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người; trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel.

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca!

ALLELUIA: Tv 118, 27

All. All. – Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. – All.

LỜI CHÚA: Lc 11, 29-32

“Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa”.

Đó là lời Chúa.

Thánh Gioan 23, Giáo hoàng

BÀI ĐỌC I: Ez 34,11-16

Như mục tử thăm viếng đàn chiên mình, Ta sẽ thăm viếng các chiên của Ta như vậy.

Bài trích sách tiên tri Êzêkiel.

Chúa là Thiên Chúa phán: Đây chính Ta sẽ tìm kiếm và thăm viếng các chiên Ta. Như mục tử thăm viếng đàn chiên trong ngày ông ở giữa các chiên đang bị tản mác, cũng vậy Ta sẽ thăm viếng các chiên của Ta và sẽ giải thoát chúng khỏi tất cả những nơi chúng bị phân tán trong một ngày đầy mây và sương mù. Ta sẽ đưa chúng ra khỏi các dân, sẽ tụ họp chúng từ muôn xứ, rồi Ta sẽ dẫn chúng vào đất của chúng. Ta sẽ chăn nuôi chúng trên các núi của Israel, nơi các thung lũng, và tại mọi nơi có người ở trong xứ. Ta sẽ chăn nuôi chúng trên những đồng cỏ rất tốt tươi, đồng cỏ của chúng nằm trên các núi cao của Israel. Ở đó chúng sẽ nằm nghỉ trên cỏ xanh, chúng sẽ được chăn nuôi trong đồng cỏ mầu mỡ trên các núi của Israel. Chính Ta sẽ chăn dắt các chiên của Ta và sẽ cho chúng nằm nghỉ. Con nào bị mất, Ta sẽ tìm kiếm, con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về, con nào bị thương, Ta sẽ băng bó, con nào đau bệnh, Ta sẽ làm cho mạnh lại, con nào béo tốt và khoẻ mạnh, Ta sẽ bảo vệ và chăn nuôi cách thích đáng.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 22, 1-3. 4. 5. 6 (Đ. 1)

Đáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi: Trên đồng cỏ xanh rì, Ngài để tôi nằm nghỉ, tới dòng nước yên lành, Ngài hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi, Ngài lo bồi dưỡng. Ngài dẫn tôi trên đường ngay chính vì uy danh Ngài.

2) Dù bước đi trong lũng tối tử thần, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con, chính côn trượng Chúa khiến con an lòng.

3) Trước mặt con, Chúa dọn bàn tiệc, đối diện những kẻ làm hại con; trên đầu con, Chúa xức dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa.

4) Phước lộc và lượng từ bi Chúa mãi theo tôi suốt cả cuộc đời, tôi sẽ ở trong nhà Chúa suốt chuỗi ngày dài triền miên.

ALLELUIA: Ga 10, 14

All. All. – Tôi là mục tử tốt lành, Tôi biết các chiên của Tôi, và các chiên của Tôi biết Tôi. – All.

LỜI CHÚA:  Ga 21, 15-17

Hãy chăn dắt các chiên con của Thầy, hãy chăn dắt các chiên của Thầy.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ và dùng bữa với các ông xong, Chúa Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”. Người lại hỏi lần thứ hai: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không? Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Hãy chăn dắt các chiên của Thầy”. Người hỏi ông lần thứ ba: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?”. Ông Phêrô buồn vì Người hỏi đến lần thứ ba: “Con có yêu mến Thầy không?”

Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Hãy chăn dắt các chiên của Thầy.

Đó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKP

Suy niệm:

Chúa đang trách ai ? 

Đám đông dân chúng đã xin Chúa Giêsu làm một dấu lạ, nhưng Chúa Giêsu đã cho họ biết qua cuộc sống và lời giảng dạy của Ngài,  Ngài mới chính là dấu lạ thật, cũng như Giona xưa đã nên dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào thì Ngài cũng là dấu lạ cho dân Israen như vậy. Rồi Ngài so sánh dân nầy với dân ngoại thời Salômon: dân ngoại thời đó còn khôn ngoan hơn các dân nầy vì họ biết chạy đến nghe lời khôn ngoan của Salômon, và Ngài còn hơn cả Salômon nhiều. Dân Ninivê nghe lời Giona giảng và đã ăn năn sám hối còn dân nầy nghe lời Ngài giảng dạy cũng như các phép lạ Ngài làm mà vẫn không tin.

Những lời trách móc của Chúa Giêsu đối với dân  Israen hôm nay cũng làm cho phần đông chúng ta không yên tâm cho lắm, là bởi vì ta cũng gần giống như dân  Israen xưa, nghe lời Chúa thật nhiều mà văn không tin nên không thay đổi gì cả. Lời Chúa đang chất vấn chúng ta.

WGPKT(11/10/2021) KONTUM