18/9/2021 – Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 6, 13-16

“Con hãy gìn giữ huấn lệnh cho tinh tuyền, cho tới ngày Chúa lại đến”.

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Con thân mến, cha chỉ thị cho con trước mặt Thiên Chúa, Đấng làm cho muôn vật được sống, và trước mặt Đức Giêsu Kitô, Đấng đã làm trước mặt Phongxiô Philatô lời tuyên xưng thẳng thắn, con hãy giữ gìn huấn lệnh đó cho tinh tuyền và không thể trách được cho tới ngày Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô lại đến, mà tới thời đã định, Đấng phúc lộc và quyền năng duy nhất sẽ tỏ ra Người là Thiên Chúa, Vua các vua và Chúa các chúa, Đấng độc nhất trường sinh bất tử, Người ngự trong ánh sáng siêu phàm, không một ai trong loài người đã xem thấy, hay có thể xem thấy: Vinh dự và quyền năng (xin kính dâng) cho Người muôn đời. Amen!

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 99, 2. 3. 4. 5

Đáp: Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá (c. 2c).

1) Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy phụng sự Thiên Chúa với niềm vui vẻ! Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá.

2) Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa; chính Người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người; ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.

3) Hãy vào trụ quan nhà Người với lời khen ngợi, vào hành lang với khúc ca vui; hãy tán dương, hãy chúc tụng danh Người.

4) Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín Người còn tới muôn muôn thế hệ.

ALLELUIA: Tv 118, 34

Alleluia Alleluia – Lạy Chúa, xin giáo huấn con, để con tuân cứ luật pháp của Chúa, và để con hết lòng vâng theo luật đó. – Alleluia

LỜI CHÚA: Lc 8, 4-15

“Hạt rơi trong đất tốt, là những người giữ lấy lời và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: “Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi trên đá sỏi, vừa mọc lên liền héo đi, vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm”. Khi nói những lời đó, Người kêu lên rằng: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe!”. Bấy giờ các môn đệ hỏi Người dụ ngôn đó ý nghĩa thế nào. Người nói rằng: “Phần các con, thì cho các con biết những mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; đối với người khác, thì dùng dụ ngôn, để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Dụ ngôn đó có nghĩa thế này: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những hạt rơi bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Những hạt rơi trên đá sỏi là những người, khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng nhất thời, và khi đến giờ thử thách, thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai, là những người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi trong đất tốt, là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái”.

Đó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKP

Suy niệm:

Dụ Ngôn Người Gieo Giống . 

Mỗi lần đọc lại dụ ngôn người gieo giống và suy gẫm, tôi cảm thấy không yên tâm chút nào cả. Khi nghe Chúa Giêsu cắt nghĩa, dụ ngôn đó như một lời trách móc đối với tất cả những người Ki tô hữu.    

Lời Chúa là hạt giống và cuộc sống của tôi  là mảnh đất Cho đến bây giờ Chúa đã gieo vào tai tôi không biết  bao nhiêu hạt giống: hãy tha thứ, hãy sống khoan dung,  hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, đừng lên án, hãy sống quảng đại… Được bao nhiêu  hạt giống đó đã mọc lên trong tâm hồn cũng như trong  cuộc sống của tôi? Khi đối chiếu cuộc sống của mình với lời Chúa, tự nhiên tôi cảm thấy sợ. Mảnh đất của đời tôi, đứng xa mà nhìn thấy xanh tươi, nhưng lại gần, nhìn kỹ  thì thấy màu xanh đó là màu xanh của cỏ dại. Thế mà tôi  cứ sống an tâm với thửa đất đầy cỏ dại đó, đầy thói hư nết xấu đó, một thửa đất được ngụy trang bằng một màu xanh đạo đức bề ngoài.

Câu cuối cùng của bài Tin Mừng hôm nay như đang thúc giục chúng ta: Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ  nghe Lời Chúa với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi  nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.

Trong lời nhắn nhủ của Chúa trên đây, có hai yếu tố  quan trọng để trở thành mảnh đất tốt: nghe Lời Chúa với  lòng quảng đại và quyết tâm nắm giữ và kiên trì. Thường  thì phần đông chúng ta nghe lời Chúa một cách thờ ơ, ra  khỏi nhà thờ là quên rồi! Một số ít sẵn sàng chú ý nghe  lời Chúa, nhưng thiếu quyết tâm nắm giữ và thiếu kiên  trì, nên cũng không đưa đến hoa trái nào cả. Cuộc sống  không thay đổi bao nhiêu. Chúa đã phục sinh, nhưng tôi  vẫn chưa phục sinh với Chúa.

WGPKT(12/09/2021) KONTUM