Hữu Xạ Tự Nhiên Hương (09.5.2020 – Thứ Bảy Tuần 4 Phục Sinh)

Lời Chúa: Ga 14, 7-14
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” Ông Philípphê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” Đức Giêsu trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: “Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha”? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.”

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm: Có một loài hươu có một hạch nội tiết trong bụng dưới phát ra một mùi đặc trưng rất thơm, gọi là xạ hương, khiến cho người ta dù chưa trông thấy nó, chỉ cần ngửi thấy mùi hương là biết sự có mặt của nó. “Hữu xạ tự nhiên hương” là thế. Hình ảnh đó có thể là một gợi ý giúp ta hiểu Lời Chúa nói: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” Quả thật, không ai thấy Thiên Chúa chỉ trừ Đức Giê-su, Đấng từ Thiên Chúa mà đến (x. Ga 6,46). Mà “Ngài ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Ngài” nên Ngài mặc khải Chúa Cha không chỉ bằng cách nói cho nhân loại về Cha, mà còn phản ánh dung mạo của Cha qua chính đời sống của mình. Chí ít, dù không thấy Chúa thì người ta vẫn có thể thấy “công việc Chúa làm” mà tin vào Ngài.

Mời Bạn: Chúa Ki-tô luôn kết hiệp nên một với Chúa Cha cách hoàn hảo: những gì Ngài nói là Cha nói qua Ngài, những gì Ngài làm là Cha làm trong Ngài. Phần chúng ta, một khi được chiếm hữu bởi Chúa Ki-tô, chúng ta cũng được kết hiệp với Chúa Cha và đời sống ta cũng phản ánh dung mạo của Ngài, để rồi cũng nói được như thánh Phao-lô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Sống Lời Chúa: Thực hành hai việc giúp bạn kết hiệp với Chúa: thường xuyên cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và siêng năng lãnh nhận bí tích Thánh Thể.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô Phục Sinh, xin chiếu sáng tâm hồn con bằng Lời của Chúa, để con nên hình ảnh sống động về Ngài. Amen.

Nguồn: giaophandanang

WGPKT(08/05/2020) KONTUM