Văn Phòng TGM Thông Báo

Văn Phòng TGM xin kính gửi đến Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận thông báo về việc cử hành Thánh Lễ trong bối cảnh hiện nay

WGPKT(08/05/2020) KONTUM