Máu Cùng Nước Chảy Ra (11.6.2021 – Thứ Sáu – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu)

Lời Chúa: Ga 19, 31-37

Hôm đó là ngày áp lễ, người Do thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sabát, mà ngày sabát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Philatô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập. Lại có lời Kinh Thánh khác: Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKP

Suy niệm: Máu và nước trào ra từ trái tim của Chúa Giê-su, đó là dấu cho thấy Ngài đã chết thật sự. Chúa Giê-su cũng sợ hãi trước cái chết, nhưng nếu cái chết này là giá phải trả của một tình yêu đến cùng dành cho những kẻ thuộc về mình thì Ngài tự nguyện đón nhận, vì: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15,13). Trong biến cố này, Chúa đã đảm nhận thân phận bi đát nhất của kiếp người và đã đi đến tận cùng qui luật của tình yêu: yêu là trao hiến tất cả. Do đó, máu và nước chảy ra từ trái tim bị đâm thâu của Chúa chính là lời tỏ tình tha thiết nhất mà Ngài thổ lộ với toàn thể nhân loại. Chúa đã tỏ tình cách chân thành và đang mong chờ lời đáp trả của chúng ta.

Mời Bạn: Chính trong những giờ phút cầu nguyện mà người ta lắng nghe dễ dàng hơn lời tỏ tình của Chúa và tìm ra những cách thế để đáp trả. Cầu nguyện là việc của ‘trái tim nói với trái tim’ (Thánh Newman). Cầu nguyện không cốt ở lời nói hoa mỹ hay ý tưởng cao siêu, nhưng cốt ở tâm tình. Tâm tình của Chúa Giê-su, chúng ta đã biết, còn tâm tình của bạn đối với Ngài đang ở mức nào trong giờ cầu nguyện của bạn?

Sống Lời Chúa: Dành vài phút thinh lặng chiêm ngắm trái tim bị đâm thâu của Chúa để cảm nghiệm tình yêu đến cùng của Ngài dành cho nhân loại.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, tình yêu của Chúa lớn hơn sự chết và lớn hơn sự vô tâm bội bạc của chúng con. Xin giúp chúng con biết mở lòng để đón nhận tình yêu chảy ra từ trái tim của Chúa và để đáp trả lời tỏ tình âm vang từ thập giá.

WGPKT(10/06/2021) KONTUM