Phúc Thay (07.6.2021 – Thứ Hai Tuần 10 Thuờng Niên)

Lời Chúa: Mt 5, 1-12

Khi ấy, Đức Giêsu thấy đám dông dân chúng, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.
Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.”

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKP

Suy niệm: Có người nói, đến ba mươi tuổi người ta hướng đến ba mục đích, nhưng đến bốn mươi, chỉ còn nhắm hai, và ngoài năm mươi người ta chỉ nhắm đến một mục đích, rồi đến sáu mươi tuổi mới ngộ ra rằng đạt được hạnh phúc mới là mục đích của cuộc đời. Phải chăng suy nghĩ đó phản ánh não trạng tham vọng thực dụng, muốn chiếm hữu thật nhiều để hưởng thụ thật nhiều, thế rồi đến lúc nhận ra rằng mục đích tối hậu của cuộc đời mình không phải là những thứ đó, mà là phải đạt được hạnh phúc đích thực, thì đời mình đã xế chiều? Để giúp chúng ta khỏi bị lạc hướng, Chúa Giê-su ban cho chúng ta bộ chìa khoá mở ra tám cánh cửa dẫn vào hạnh phúc, đó là Tám Mối Phúc Thật. Chỉ cần một trong bộ tám chìa khoá đó là có thể mở ra cánh cửa dẫn vào hạnh phúc viên mãn và vĩnh cửu.

Mời Bạn: Người ta dễ lầm tưởng những niềm vui, khoái cảm, sự hưởng thụ cảm nhận được dễ dàng và tức thời trước mắt là đem lại hạnh phúc thật. Thế nhưng cũng dễ nhận thấy rằng những thứ “hạnh phúc” đó rất chóng qua, và một khi qua rồi, chúng để lại sự chán chường, trống rỗng. Tám mối phúc thật của Chúa thoạt xem có vẻ là đau khổ, bất hạnh, nhưng chúng lại là phương thế thanh luyện những gì cản trở để mở rộng cánh cửa dẫn vào cõi hạnh phúc tròn đầy và không bao giờ phai tàn.

Sống Lời Chúa: Chọn một mối phúc thật làm châm ngôn sống trong ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa cho chúng con chìa khoá hạnh phúc từ đời này để mở cửa bước vào niềm vui tối hậu mai sau, xin cho chúng con sống trọn vẹn hạnh phúc chúng con lựa chọn.

WGPKT(07/06/2021) KONTUM