Đức TGM Giuse Nguyễn Năng Chia Sẻ Về Hội Nghị Thường Niên 2020

WGPSG (16.10.2020) – Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng – Tổng Giám mục TGP Sài Gòn đã chia sẻ về hội nghị thường niên 2020 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Truyền thông TGP Sài Gòn

WGPKT(19/10/2020) KONTUM