Thánh Lễ Tạ Ơn-Tu Xá Thánh LUIS BERTRAN: Tại Nhà Nguyện PleiDon

Thánh lễ Tạ Ơn | Tu Xá Thánh LUIS BERTRAN, 09/10/2020. Tại Nhà Nguyện PleiDon – Giáo phận Kon Tum

WGPKT(14/10/2020) KONTUM