Niềm Vui Và Nỗi Đau Của Mẹ Hội Thánh

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Triết
WGPKT(21/10/2021) KONTUM