Giáo Xứ Bon Ama Djơng

Địa Chỉ

Đường: 40 Nguyễn Thái Học
Thành phố:

Phường/xã: Thị xã Ayunpa
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Batôlômêô Nguyễn Đức Thịnh
Giáo dân: 6873
Giáo họ trực thuộc:  1

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Plei R’ngol  
17h30 Nt Chính  
Ba 5h00 Nt Chính  
     
5h00 Plei R’ngol  
17h30 Nt Chính  
Năm 5h00 Plei R’ngol  
17h30 Bon Chrôh PơNan  
Sáu 5h00 Bon Broăi và Plei R’ngol 7h00: Ia Tul
17h30 Nt Chính  
Bảy 17h00 Bon Ia R’tô 5h00: Plei R’ngol
17h30 Nt Chính  
Chúa Nhật  5h00 Plei R’ngol  
5h30 Bon Chrôh PơNan  
7h30 Nt Chính  
9h00 Nt Chính Thiếu nhi

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(21/10/2021) KONTUM