Cáo Phó: Bà Cố Agatha Nguyễn Thị Mạo

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,
Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Linh mục Phanxicô Xaviê Lê Tiên

(Đang phục vụ tại Giáo Xứ Kon Hring, Hạt Đăk Mót)

Trân trọng báo tin:

BÀ CỐ AGATHA NGUYỄN THỊ MẠO

Sinh ngày 15.8.1929, tại Kon Tum

Địa chỉ: Savannah, GA, Hoa Kỳ

Đã được Chúa gọi về lúc 04h07’ Thứ Năm, ngày 07 tháng 01 năm 2021.

Hưởng thọ 92 tuổi.

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn BÀ CỐ AGATHA mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(07/01/2021) KONTUM