Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (10.01.2021 – Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa– Năm B)

Người Con yêu dấu

(Is 55,1-11; 1Ga 5,1-9; Mc 1,7-11)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật thứ I thường niên, là mùa chúng ta kính nhớ cả cuộc đời Chúa Giêsu ở thế gian. Lời Chúa hôm nay nhắc lại lúc 30 tuổi, Chúa Giêsu đến sông Gio-đan, để thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho Ngài, và được Chúa Cha công nhận là Con Yêu Dấu, và Chúa Thánh Thần hướng dẫn Đức Giêsu thực hiện công trình cứu độ loài người.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, hân hoan mừng Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Ðộ chúng ta. Xin cho chúng ta là những người đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, biết sống xứng đáng làm con Chúa và nhiệt thành rao giảng đạo Chúa.

  • BÀI ĐỌC I: (Is 55,1-11)

Ngôn sứ Isaia giới thiệu Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế và là Tôi Tớ Thiên Chúa tuyển chọn. Người là ánh sáng muôn dân. Người đến tái lập chân lý và giải thoát kẻ khốn khó… nếu họ biết lắng tai nghe, biết tìm kiếm, biết kêu cầu Đức Chúa, nếu họ biết từ bỏ đường lối gian ác và tư tưởng bất lương của mình.

  • BÀI ĐỌC II: (1Ga 5,1-9)

Thánh Gioan nhấn mạnh tầm quan trọng của thái độ tin vào Đức Giêsu là Đấng Kitô. Và ai có thể thắng được thế gian nếu không phải là người đã tin rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Vì thương loài người tội lỗi, Chúa Cha đã ban Thánh Thần và tấn phong Chúa Giêsu làm Ðấng Cứu Thế chuộc tội chúng ta. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và tha thiết cầu xin.

  1. Chúa Giêsu đã trao sứ mạng loan báo Tin Mừng cho Hội Thánh./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Thiên Chúa thương ban Thánh Thần cho Đức Thánh Cha và các phẩm trật Hội Thánh,/ để Thánh Thần Chúa đồng hành, soi sáng và hướng dẫn Hội Thánh hoàn thành sứ mạng của mình.
  1. Chúa Giêsu đã tự hạ đến xin ông Gioan làm phép rửa / hầu chỉ lối khiêm nhường cho người Kitô hữu học đòi bắt chước./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử / biết noi gương Chúa Giêsu mà phục vụ tha nhân trong yêu thương và khiêm nhường.
  1. Chúa Giêsu đã chịu phép rửa để loan báo Tin Mừng cứu chuộc./ Nhưng đến nay mới có một phần ba nhân loại tin Chúa./ Xin Chúa cho có nhiều người xả thân loan báo Tin Mừng,/ và ban ơn giúp sức cho họ luôn bền đỗ hy sinh,/ để hai phần ba còn lại được nhìn biết và tin kính Chúa.
  1. Chúa Giêsu đã dùng phép rửa mà thánh hóa nhân loại / và mở cửa cho những người thống hối trở về./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta,/ những người đã lãnh Bí Tích Thánh Tẩy,/ nhiệt thành rao giảng Lời Chúa / và đem Chúa đến cho người khác.
  • Chủ tế:  Lạy Chúa Cha toàn năng,

Chúa đã cho Thánh Thần tấn phong Chúa Giêsu làm Ðấng Cứu Thế. Xin cũng ban Thánh Thần giúp chúng con làm chứng cho Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

WGPKT(07/01/2021) KONTUM