Cáo Phó: Bà Cố Maria Lê Thị Đông

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia đình Linh mục Gioakim Lương Đông Vỹ

 (Hiện Chính Xứ Giáo Xứ Phú Mỹ, Giáo Hạt Chư Prông, Giáo Phận Kon Tum)

Trân trọng báo tin:

Bà Cố MARIA LÊ THỊ ĐÔNG

Sinh năm 1955, tại Hoài Nhơn, Bình Định

Địa chỉ: 197 Nguyễn Văn Linh, thành phố Kon Tum

Thuộc Giáo Xứ Phương Hòa, Giáo Phận Kon Tum

Đã được Chúa gọi về lúc 14g15 Chúa Nhật, ngày 05 tháng 9 năm 2021

Hưởng thọ 67 tuổi.

Thánh Lễ An Táng tại tư gia: lúc 07g00 thứ Tư, ngày 08 tháng 9 năm 2021

Địa chỉ: 197 Nguyễn Văn Linh, thành phố Kon Tum

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn BÀ CỐ MARIA sớm hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(06/09/2021) KONTUM