Cáo Phó: Ông Cố Giaon Baotixita Nguyễn Văn Hiển

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia đình Nữ tu Têrêxa Nguyễn Thị Hoài Trâm

(Thuộc Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, tỉnh dòng Ireland, UK và Malta

Đang phục vụ tại Luân-Đôn, Anh Quốc)

Trân trọng báo tin:

Ông Cố GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN HIỂN

Sinh ngày 01.02.1945, Nguyên quán: Quảng Bình

Địa chỉ: 14/7A Mạc Đỉnh Chi, phường Hoa Lư, tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai,

Thuộc Giáo Xứ Mẹ Vô Nhiễm – Hoa Lư, Giáo Hạt Pleiku

Đã được Chúa gọi về lúc 22g35 Chúa Nhật, ngày 09 tháng 01 năm 2022

Hưởng thọ 77 tuổi.

Thánh lễ an táng lúc 14g00 thứ Tư, ngày 12.01.2022

Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Hoa Lư, Giáo Hạt Pleiku, Giáo Phận Kon Tum.

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn ÔNG CỐ GIOAN BAOTIXITA sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(10/01/2022) KONTUM