Cáo Phó: Ông Cố Gioan Baotixita A Ngang

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum, Hội Dòng Ảnh Phép Lạ,

và Gia Đình Yă Luxia Y Hiền

(Đang phục vụ tại Cộng đoàn Kon Dơxing, Giáo xứ Kon Xơmluh)

Trân trọng báo tin:

ÔNG CỐ GIOAN BAOTIXITA A NGANG

Sinh năm 02.03.1963, tại Đăk Hnăng, Kon Tum

Hiện ở : Làng Đăk Hnăng, xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

Đã được Chúa gọi về lúc 21h30’ Chúa Nhật, ngày 31 tháng 10 năm 2021.

Hưởng dương 58 tuổi.

Thánh lễ An Táng: lúc 14h30’ thứ Hai, ngày 01 tháng 11 năm 2021 

Tại Nhà Nguyện Tea Hnă, xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn ÔNG CỐ GIOAN BAOTIXITA mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(01/11/2021) KONTUM