Cáo Phó: Ông Cố Giuse A Vet

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum

và Gia Đình Yă Louisa Y Juễ

(Đang phục vụ tại Cộng đoàn Ảnh Phép Lạ Plei Groi, xã Glar, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai)

Trân trọng báo tin:

ÔNG CỐ GIUSE A VET

Sinh năm :1960, tại làng Ling La, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, Kon Tum

Địa chỉ : làng Ling La, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, Kon Tum

Đã được Chúa gọi về lúc 1h00′ sáng thứ Tư, ngày 18 tháng 5 năm 2022.

Hưởng thọ 62 tuổi.

Thánh lễ An Táng: lúc 14h00′ chiều thứ Năm, ngày 19 tháng 5 năm 2022 

Tại Nhà Thờ Ling La, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, Kon Tum

Do Cha Giuse Đỗ Hiệu, Tổng Đại Diện Giáo Phận Kon Tum chủ sự.

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn ÔNG CỐ GIUSE mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(18/05/2022) KONTUM