Cáo Phó: Ông Cố Phêrô A Ngấu

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Nữ tu Maria Y Thuưng

(Thuộc Hội Dòng Thánh Phaolô SPC,

đang phục vụ tại Cộng Đoàn Giáo Xứ Kon Hring, Hạt Đăk Mót)

Trân trọng báo tin:

ÔNG CỐ PHÊRÔ A NGẤU

Sinh năm 1955, tại Kon Hơngo Klah, Kon Tum

Địa chỉ: Thôn Plei Klech, xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum

Thuộc Giáo Xứ Măng La, Giáo Hạt Kon Tum

Đã được Chúa gọi về lúc 02g30 sáng thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2020.

Hưởng thọ 65 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 09giờ00 sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 năm 2020

Tại Nhà Thờ Măng La, Giáo Hạt Kon Tum, Giáo Phận Kon Tum

Do Đức Cha Aloisiô, Giám Mục Giáo Phận chủ tế

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn Ông Cố PHÊRÔ mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(11/06/2020) KONTUM