ĐTC Phanxicô Tiếp Các Tham Dự Viên Đại Hội Toàn Thể Của Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo

Gặp gỡ các tham dự viên Đại hội toàn thể của các Hội Giáo hoàng truyền giáo vào sáng ngày 24/5/2024, dựa trên mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi, một mầu nhiệm của tình yêu tự hiến, trao ban, hy sinh hoàn toàn vì ơn cứu độ của nhân loại, Đức Thánh Cha chia sẻ về 3 từ khóa cho Giáo hội truyền giáo: hiệp thông, sáng tạo và kiên định.

Sống linh đạo hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em

Thiên Chúa Ba Ngôi là sự hiệp thông giữa các ngôi, là mầu nhiệm tình yêu. Do đó, Đức Thánh Cha nhắc rằng chúng ta được kêu gọi sống linh đạo hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em. Ngài nói: “Sứ mạng của Kitô giáo không phải là truyền tải một chân lý trừu tượng nào đó hay một xác tín tôn giáo nào đó, nhưng trước hết là để cho những người chúng ta gặp gỡ có thể có được cảm nghiệm nền tảng về tình yêu của Thiên Chúa, và họ sẽ có thể tìm thấy nó trong cuộc sống của chúng ta và trong đời sống của Giáo hội nếu chúng ta là những chứng nhân sáng ngời, phản chiếu tia sáng của mầu nhiệm Ba Ngôi”.

Do đó, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người tiến tới trong linh đạo hiệp thông truyền giáo này. Sứ vụ của Giáo hội là giúp mọi người nhận biết và sống sự hiệp thông mới trong Con Thiên Chúa làm người.

Mọi hoạt động truyền giáo đều có tính sáng tạo với nền tảng là lòng bác ái

Từ khóa thứ hai Đức Thánh Cha chia sẻ chính là tính sáng tạo. Ngài nói rằng tính sáng tạo gắn liền với sự tự do và chỉ có tình yêu mới sáng tạo. Ngài nhắc rằng tính sáng tạo của Tin Mừng phát sinh từ tình yêu Thiên Chúa, và mọi hoạt động truyền giáo đều có tính sáng tạo theo mức độ mà lòng bác ái của Chúa Kitô là nguồn gốc, hình thức và mục đích. Đức Thánh Cha nói rằng một biểu hiện của lòng bác ái này là các khoản quyên góp truyền thống dành cho các quỹ liên đới phổ quát cho các sứ mạng. Cần phải thúc đẩy, khuyến khích sự tham gia của mọi người mong muốn hỗ trợ nhiều thực tại truyền giáo của Giáo hội.

Kiên định và kiên trì trong ý định và hành động

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói đến sự kiên trì, tức là sự kiên định và kiên trì trong ý định và hành động. Thiên Chúa đã thực hiện kế hoạch cứu độ, với lòng thành tín liên lỉ. Vì lý do này, Giáo hội sẽ tiếp tục vượt qua mọi biên giới, ra đi mà không mệt mỏi hay nản lòng trước những khó khăn và trở ngại, để trung thành thực hiện sứ mạng đã nhận từ Chúa”. (CSR_2327_2024)

 

Hồng Thủy – Vatican News

Nguồn: Vatican News Tiếng Việt (28.05.2024)