Đức Thánh Cha Cầu Nguyện Cho Giới Truyền Thông Trong Việc Giúp Đỡ Những Người Bị Cô Lập Trước Đại Dịch

Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho giới truyền thông để họ giúp những người cô đơn trong thời kỳ bị khép kín hiện nay.

Trong lời mở đầu thánh lễ trực tuyến sáng ngày 01/4/2020 vừa qua, tại nhà nguyện thánh Marta ở nội thành Vatican, Đức Thánh cha nói: “Hôm nay tôi muốn chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người đang làm việc trong các cơ quan truyền thông, làm việc để thông tin, giúp đỡ những người đang bị cô lập, để giáo dục các trẻ em, giúp chịu đựng thời điểm bị khép kín hiện nay”.

Bài giảng của Đức Thánh cha

Trong bài giảng ngắn, Đức Thánh cha đã chú giải bài Tin mừng theo thánh Gioan, đoạn 8, từ câu 31 đến 42, trong đó Chúa Giêsu nói với những người Do thái: “Nếu anh em tuân giữ lời tôi, thì anh em thực là môn đệ của tôi; anh em sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải thoát anh em”. Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng: “Là môn đệ của Chúa, có nghĩa là để cho mình được Thánh Linh hướng dẫn, vì thế môn đệ Chúa Giêsu là một người của truyền thống, của sự mới mẻ, một người tự do và không bao giờ tùng phục các ý thức hệ”.

Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Tôi cầu xin Chúa làm cho chúng ta biết được sự khôn ngoan này, là ở lại trong Chúa, sống thân mật với Thánh Linh, là Đấng ban cho chúng ta tự do. Ai ở trong Chúa, thì là môn đệ, là người được Thánh Linh xức dầu. Đó là con đường Chúa Giêsu cho chúng ta thấy để đạt được tự do và cả sự sống… Xin Chúa làm cho chúng ta hiểu rằng đây không phải là điều dễ dàng: vì các tiến sĩ đã không hiểu điều đó, ta không phải chỉ hiểu sự khôn ngoan này bằng đầu óc, nhưng còn với con tim nữa, sự khôn ngoan về sự xức dầu của Thánh Linh làm cho chúng ta trở nên môn đệ của Chúa”.

G. Trần Đức Anh, O.P.

Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu

WGPKT(02/04/2020) KONTUM