Ban Thường Vụ Hai Miền Chúc Mừng Quý Cha Dịp Tĩnh Tâm Năm

Ban Thường Vụ hai miền Gia Lai và Kon Tum chúc mừng quý Đức Cha và quý Cha dịp tĩnh tâm năm 2019.
Mỗi dịp tĩnh tâm năm của các Linh mục trong Giáo phận Kon Tum, các thành phần dân Chúa trong toàn Giáo phận luôn hướng về nhà chung của Giáo phận để hiệp thông và cầu nguyện cho các mục tử của mình. Đây cũng là nét son của Giáo phận Kon Tum trong suốt nhiều thế hệ.
Hôm nay, thứ 4, ngày 23/10/2019, đại diện cho cộng đoàn giáo dân trên khắp Giáo phận, Ban Thường Vụ của hai miền Gia Lai và Kon Tum đến thăm hỏi và chúc mừng quý Đức Cha, quý Cha trong dịp tĩnh tâm năm. Cách riêng tri ân Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, đã chia sẽ và đồng hành với Quý Cha trong tuần tĩnh tâm, cũng như thêm chất dinh dưỡng cho quý Cha tiếp tục cuộc hành trình rao giảng và làm chứng cho Chúa Kito giữa lòng thế giới hôm nay.
Tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo phận Kon Tum một sự liên đới, hiệp thông mọi thành phần trong Giáo phận với nhau. Tất cả đều làm vinh danh Chúa và ích lợi thiêng liêng cho phần rỗi các linh hồn.


Kon Tum, ngày 24/10/2019
Hoa Hải Đường đưa tin

WGPKT(24/10/2019) KONTUM