Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Đức Cha Alôisiô Kỷ Niệm 30 Năm Hồng Ân Linh Mục

WGPKT(06/04/2020) KONTUM