Một Thoáng Nhìn Giáo Phận Kon Tum 90 Năm (1932 – 2022)

Ngày 14/11/2022, Giáo phận Kon Tum mừng kính thánh STÊPHANÔ CUÉNOT THỂ, Giám Mục Đông Đàng Trong, tử đạo – Đấng khai sáng Miền Truyền Giáo Tây Nguyên – Thánh Tổ Giáo phận Kon Tum, và cũng là Bổn mạng của HỘI YAO PHU.

Trong thánh lễ này, Giáo phận Kon Tum tạ ơn mừng 90 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN (1932 – 2022).

Ban MVTT xin giới thiệu “Một thoáng nhìn Giáo phận Kon Tum 90 năm” (1932 – 2022).

WGPKT(14/11/2022) KONTUM