Nhà Thừa Sai Vĩ Đại

Nhà Thừa Sai Vĩ Đại

Mừng lễ thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, là thời khắc người Công giáo trên toàn thế giới nói riêng và cả nhân loại nói chung, cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho thời…

Xem Thêm