Hướng Đạo Việt Nam: Bổ Nhiệm Châu Trưởng Và Tuyên Úy

Hướng Đạo Việt Nam

Châu Trường Sơn Thượng

– Nghi thức bổ nhiệm Châu Trưởng Châu Trường Sơn Thượng

– Nghi thức trao trách nhiệm Tuyên Uý Hướng Đạo Châu Trường Sơn Thượng

Ngày 13/01/2024, tại Pleiku đã diễn ra buổi họp Hội Đồng Huynh Trưởng Hướng Đạo Châu Trường Sơn Thượng.

Hiện diện trong buổi họp Hội Đồng Huynh Trưởng có sự hiện diện của các Liên Đoàn Trưởng trong Châu, một số khách mời đặc biệt. Hôm nay, có sự hiện diện của Trưởng Linh mục Đaminh Nguyễn Đức Bình, Tổng Tuyên Uý Hướng Đạo Sinh Công Giáo Việt Nam; Trưởng Nguyễn Minh Tuấn, Phó Tổng Ủy viên quốc gia; Trưởng Nguyễn Vĩnh Thịnh, Tổng Thư ký HĐVN, Trưởng Hồ Hoàng Hoa, Ủy Viên tài Chánh; Trưởng Nguyễn Thị Ánh,  Ủy viên Ngành Tráng Hướng Đạo Việt Nam.

Sau nghi thức chào cờ, Trưởng Phó Tổng Uỷ Viên Quốc Gia đã công bố bổ nhiệm thư bổ nhiệm Trưởng Lê Quang Lâm, Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Pleiku, làm Châu Trưởng Châu Trường Sơn Thượng.

Châu Trường Sơn Thượng gồm: Kon Tum, Gia Lai, Bình Định, Phú Yên.

Châu Trường Sơn Thượng gồm các Liên Đoàn: Liên Đoàn Ngọc Linh, Liên Đoàn Sao Mai, Liên Đoàn Trường Sơn Đông, Liên Đoàn Chư Môray, Liên Đoàn Cao Nguyên, Liên Đoàn Pleiku, Liên Đoàn Hậu Bổn.

Cũng trong ngày hôm nay, theo thỉnh nguyện của Châu Trường Sơn Thượng, Trưởng Linh mục Đaminh Nguyễn Đức Bình, Tổng Tuyên Uý Hướng Đạo Sinh Công Giáo, đã công bố và giáo trách nhiệm Tuyên Uý Châu Trường Sơn Thượng cho Trưởng Linh mục Tađêô Võ Xuân Sơn, giúp các Hướng Đạo Sinh làm tròn bổn phận đối với tín ngưỡng, tâm linh.

Buổi chiều cùng ngày, lúc 16h30, Cha Tổng Tuyên Uý cùng quý Trưởng ghé Toà Giám Mục Kon Tum và gặp gỡ Đức Cha Giáo phận.

Vào lúc 5h30 sáng, Chúa nhật ngày 14/01/2024, tại Nhà thờ Giáo xứ Võ Lâm, Linh mục Đaminh Nguyễn Đức Bình, Tổng Tuyên úy Hướng Đạo Sinh Công giáo Việt Nam đã chủ sự nghi thức trao dây Stola và trách vụ Tuyên Úy Hướng Đạo Sinh (HĐS) Công giáo cho Linh mục Tađêô Võ Xuân Sơn.

Cha Tổng Tuyên úy HĐS Việt Nam chia sẻ: được sự cho phép của Đức Giám mục Giáo phận Kon Tum cũng như theo lời thỉnh nguyện của các hướng đạo sinh Công giáo trong Giáo phận Kon Tum, Cha chính thức trao chức vụ Tuyên úy cho Cha Tađêô Võ Xuân Sơn, để ngài chia sẻ trách nhiệm lo về đời sống tâm linh cho các em Hướng đạo sinh Công giáo.

Nghi thức bao gồm trao dây Stola và Huy hiệu Hướng Đạo Sinh Công giáo VN và Sách Lễ diễn ra thật trang trọng, đơn sơ, vắn gọn

Kết thúc nghi thức, Cha Tổng Tuyên úy Đaminh và  Cha Tuyên úy Tađêô cùng quý Trưởng, quý đoàn sinh hướng đạo và cộng đoàn hiện diện sốt sắng dâng Thánh lễ Chúa Nhật II Thường Niên.

 

Ban Mục vụ Truyền thông Giáo phận Kon Tum

WGPKT(15/01/2024) KONTUM