ACIES 2024 Comitium Pleiku

Lễ Truyền Tin cũng là ngày Lễ Hội ACIES – Dâng mình cho Đức Mẹ của Hội đoàn LEGIO MARIAE.

ACIES là cuộc tổng hợp hàng năm, tất cả hội viên Hoạt động và Tán trợ sẽ Dâng mình và Đoàn thể mình cho Đức Mẹ. Với ý nghĩa một đạo binh sẵn sàng ra trận, hợp thành đoàn lập lại lời hứa trung thành với ĐỨC MARIA – NỮ VƯƠNG của LEGIO và để lãnh nhận nơi Đức Mẹ sức mạnh và phúc lành trong một năm mới.

Vào lúc 13h00 Thứ Hai ngày 08/04/2024 – Lễ Truyền Tin, tại nhà thờ Thăng Thiên (giáo hạt Pleiku), Comitium Pleiku đã tổ chức sinh hoạt, kinh nguyện và nghi thức dâng mình cho 8 Praesidia trực thuộc, với khoảng 150 Hội viên tham dự.

Và lúc 15h00, thánh lễ tạ ơn được cử hành, do Cha Linh giám Comitium Đaminh Nguyễn Xuân Hùng chủ tế, hai Cha phó Linh giám Giuse Chu Văn Liên OFM, Antôn Hà Hiển Linh và Cha Phêrô Nguyễn Xuân Anh SJ, Linh giám giáo xứ Hoa Lư đồng tế. Trong bài giảng Cha Phó Linh giám Giuse Chu Văn Liên đã nêu rõ ý nghĩa việc dâng mình cho Đức Mẹ và lời đáp Xin Vâng của Hội viên, luôn chu toàn sứ vụ của mình.

 

Ghi nhanh: Nguyễn Thị Ngọc Lan

Thư ký Hội đồng Comitium Pleiku

BBT MVTT GP Kon Tum