Thánh Ca Grégorien Là Gì?

Thánh Ca Grégorien Là Gì?

Hình thành vào thế kỷ thứ VIII, ngày nay vẫn được hát trong các tu viện Biển Đức, thánh ca Grégorien giữ một vị trí nổi bật trong lời cầu nguyện của Giáo hội. Đâu là nguồn gốc của thánh…

Xem Thêm