Thánh Kinh Và Thánh Nhạc

Thánh Kinh Và Thánh Nhạc

  Lm. Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy   Trong Hiến chế Dei Verbum – Lời Thiên Chúa, Công đồng Vatican II đã viết: “Giáo hội vẫn luôn tôn kính Thánh Kinh giống như tôn kính Thánh Thể Chúa, đặc biệt trong Phụng vụ…

Xem Thêm