Bài Hát Cộng Đồng Lễ Các Thánh (01.11)

Bài Hát Cộng Đồng Lễ Các Thánh (01.11)

BÀI HÁT CỘNG ĐỒNGLỄ CÁC THÁNH (01.11) Ủy ban Thánh nhạcHội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (08.10.2023) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị…

Xem Thêm