Các Điều Kiện Để Lãnh Nhận Ân Xá

Các Điều Kiện Để Lãnh Nhận Ân Xá

WHĐ (25.10.2022) – Chung quanh vấn đề ân xá, chúng tôi nhận được một số thắc mắc như sau: Đâu là những đòi hỏi/điều kiện để được hưởng ân xá?  Có những trường hợp nào hoặc dịp đặc biệt nào và…

Xem Thêm