Cánh Chung Và Phụng Vụ

Cánh Chung Và Phụng Vụ

I. Cánh chung luận trong thần học thời nay Cánh-chung-luận (eschatología) là một tên đặt ra từ cuối thế kỷ XVII cho khảo luận về những tại cuối cùng của loài người, Giáo hội và thế giới[1]. Đây là một đề…

Xem Thêm
Lần Hạt Mân Côi

Lần Hạt Mân Côi

Lần Hạt Mân Côi là một phương thức cầu nguyện quen thuộc với hầu hết mọi tín hữu Công Giáo dù là hàng giáo phẩm hay giáo dân. Trải qua một quá trình dài trong lịch sử Giáo Hội kể…

Xem Thêm