Cáo Phó: Bà Cố Maria Myaih

Cáo Phó: Bà Cố Maria Myaih

Văn Phòng TGM kính báo:    “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”    CÁO PHÓ    Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Nữ tu Maria…

Xem Thêm